Хуваалцах

Голомт банк оффис, орон сууцны төслүүдийн үнэлгээг тогтоох "360 градус" судалгааг хийж эхэллээ. 

Сүүлийн жилүүдэд агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд орон сууцны тоог нэмэх нь чухал талаар ярилцах болсон. Иргэд ч орон сууц худалдан авахыг эрмэлзэх болсон. Үүнийг дагаад сонгосон орон сууц нь чанартай, тогтсон үнэлгээтэй байх шаардлага үүссэн. Та энэхүү нэвтрүүлгээр орон сууц ямар шалгуур үзүүлэлтийг хангасан байх ёстой, түүнийгээ ямар үзүүлэлтээр мэдэх боломжтой талаарх мэдээллийг аваарай.