Хуваалцах

Голомт банкны зүгээс засварын зээлийг интерьер дизайн, заслын материалын нэгдсэн төв болох ID CENTER-тэй хамтран хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр олгож байгаагаараа онцлогтой юм. Зээлийн хэмжээ: 50 сая төгрөг хүртэл Зээлийн хугацаа: 60 сар Зээлийн хүү: Эхний 12 сар 1.2% Үлдсэн хугацаанд 2.1%