Худалдаж байгаа байр

88 +

Зарагдсан байр

+

Сонирхож байгаа

107 +

Зээл судлагдаж байгаа

+

AA зэрэглэлийн бүс
-
м2 | 7,500,000 ₮

220K RESIDENCE

AA зэрэглэлийн бүс
2.4% зээл
м2 | 6,500,000 ₮

RIVER GARDEN

AA зэрэглэлийн бүс
8% зээл
м2 | 0 ₮

BELLA VISTA

AA зэрэглэлийн бүс
-
м2 | 0 ₮

ASEM Village

Зээлийн хүсэлт илгээх